Al Amana Hoorn

Al Amana Hoorn is een islamitische basisschool die in 2015 haar deuren opende in de wijk Kersenboogerd in Hoorn. Wij zijn een regioschool, wat inhoudt dat onze leerlingen uit Hoorn  en omstreken komen.  Bij de aanvang van schooljaar 2023-2024 telt de school  159 leerlingen. Wij hebben 7 groepen en ons team telt 18 medewerkers.
IBS Hoorn staat voor eigenaarschap, gezonde school, veiligheid en autonomie.
Bij ons is uw kind onze Al Amana.

0

Groepen

0

Leerlingen

0

Personeel

0

Oprichting

Begrijpend lezen
 • Toelichting: Begrijpend lezen is een heel belangrijk schoolvak. Bij begrijpend lezen leren kinderen om de informatie uit een tekst te verwerken. Zij passen bepaalde leesstrategieën toe om te begrijpen waar de tekst over gaat. Deze leesstrategieën helpen het kind bij het begrijpen van teksten: een onmisbare vaardigheid.

 • Methode:Veilig Leren Lezen groep-3
  Nieuwsbegrip XL en Beter bij leren groep 4 t/m 8
Spelling
 • Toelichting: Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed kunnen spellen, omdat dat bijdraagt aan de schrijf- en leesvaardigheid. Spelfouten kunnen leiden tot verwarring bij de lezer, dus we besteden volop aandacht aan spellen.

 • Methode: Spelling actief groep 4 t/m 8
Engels
 • Toelichting: In het basisonderwijs starten de leerlingen met het communiceren in het Engels. Het gaat dan met name over communicatieve vaardigheden: luisteren en (durven) spreken (onderbouw), en en lezen en schrijven (bovenbouw).

 • Methode: Real English groep 6 t/m 8
Natuuronderwijs/Techniek
 • Toelichting: In deze vakken leren de kinderen alles over mens en samenleving, natuur en techniek, bouwen en materialen, energie, kringloop en milieu, groei en ontwikkeling en kracht en beweging.

 • Methode: Blink Educatie groep 4 t/m 8
Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Toelichting: Wij besteden volop aandacht aan de sociale competenties en democratisch burgerschap. Met de methode Vreedzame School beschouwen wij de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Belangrijke vaardigheden om te kunnen functioneren in de “volwassen wereld”.

 • Methode: De Vreedzame school
Technisch lezen
 • Toelichting: Technisch lezen is het leren en herkennen van letters en vervolgen het koppelen van letters aan klanken. Kinderen leren eerst woorden van een lettergreep, daarna van meerdere lettergrepen. Kinderen leren beter technisch lezen door veel te lezen.

  Bij technisch lezen wordt ook geoefend met het oplezen/voorlezen van een tekst, met de juist leestekens, het goede tempo en op toon.

 • Methode:CPS beginnende geletterdheid groep 1+2
  Veilig Leren Lezen groep 3
  Estafette groep 4 t/m 8
Schrijven
 • Toelichting: Schrijven stimuleert de hersenontwikkeling. Diverse processen in de hersenen worden geactiveerd: motoriek, ruimtelijk inzicht, klank-tekenkoppeling, taal en emotie. En de motorische handeling van het schrijven ondersteunt het geheugen om lettervormen te onthouden.
  Goed leren schrijven kan alleen met veel oefening. Een goede schrijfhouding is daarbij heel belangrijk. Dat vraagt om een goede lichaamscoördinatie. Schrijven heeft een positief effect op de ontwikkeling van zowel de grote als de kleine motoriek. Schrijven is een van de moeilijkste vaardigheden die we kinderen kunnen leren. Eenmaal geleerd, moeten ze het ook blijven doen, om de vaardigheid niet te verliezen.

 • Methode: Pennenstreken groep 1 t/m 5
Geschiedenis
 • Toelichting: Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen. In het vak Geschiedenis proberen we met historische bronnen dichter bij het verleden te komen en leren we begrijpen wat er gebeurde, hoe verschillende mensen dingen hebben meegemaakt en om gebeurtenissen in die tijd en context te begrijpen.

 • Methode: Blink Educatie groep 4 t/m 8
Studievaardigheden
 • Toelichting: Om de kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, krijgen ze in de bovenbouw het vak Studievaardigheden. Dat gaat om vaardigheden die nodig zijn bij het leren of het maken van huiswerk. Denk aan:
  samenvatten, woordjes leren, mindmappen.
  plannen, en organiseren van schoolwerk.

 • Methode: Blits groep 6 t/m 8
Godsdienst
 • Toelichting: Het vak godsdienst helpt de kinderen om te groeien als mens en te bouwen aan de eigen moslimidentiteit. Wij gebruiken de eigen ontwikkelde methode Al Amana: een complete lesmethode voor het islamitisch godsdienstonderwijs, welke op nagenoeg alle islamitische basisscholen wordt gebruikt.

 • Methode: Al Amana methode
Taal
 • Toelichting: De ontwikkeling van taal is ontzettend belangrijk voor kinderen. Door taal leren kinderen communiceren en elkaar begrijpen. Voor het basisonderwijs zijn er verschillende taalmethodes die je kunt gebruiken om te werken aan de taalontwikkeling van kinderen.

 • Methode:Piramide groep 1 en 2
  Veilig leren lezen groep 3
  Taal actief groep 4 t/m 8
Rekenen
 • Toelichting: Het vak rekenen is een heel belangrijk schoolvak. Rekenen is gebaseerd op werken met getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. Kinderen leren problemen op te lossen en vergroten zo hun rekenkundig inzicht.

 • Methode: De wereld in getallen groep 3 t/m 8
  Snappet groep 4 t/m 8
  Piramide groep 1/2
  Beginnende gecijferdheid CPS groep 1 en 2
Aardrijkskunde/Topografie
 • Toelichting: Aardrijkskunde gaat over het onderzoeken van de aarde en bepaalde natuurlijk en maatschappelijke verschijnselen. Topografie is het kunnen aanwijzen van plaatsen, provincies, hoofdsteden, wateren en werelddelen op een landkaart.

 • Methode: Blink Educatie groep 4 t/m 8
Creatieve vakken
 • Toelichting: Creativiteit draagt bij aan het kunnen oplossen van complexe problemen. Wij gebruiken Salaam Art 4 Fun, een complete methode beeldend onderwijs en cultuureducatie.

 • Methode: Salaam Art 4 fun
Woordenschat
 • Toelichting: De woordenschat is het totaal van de woorden die het kind kent. Een vierjarig kind heeft doorgaans een woordenschat van ongeveer 3200 woorden. Een twaalfjarig kind heeft een woordenschat van ongeveer 17.000 woorden. En een volwassene ruim 50.000 woorden.

 • Methode: Logo 3000 groep 1 t/m 3
  Woordenschat extra groep 4 t/m 8