Vakantiekalender

Vakanties en vrije dagen 2023-2024
Datum / periode

Studiedag (alleen groep 1 en 2)

Wo 20 september 2023

Herfstvakantie

Ma 23 t/m vrij 27 oktober 2023

Studiedag (alleen groep 1 en 2)

Vrij 24 november 2023

Wintervakantie

Ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024

Studiedag (alleen groep 1 en 2)

Wo 17 januari 2024

Studiedag

Ma 5 februari 2024

Voorjaarsvakantie

Ma 19 t/m di 23 februari 2024

Studiedag

Ma 26 februari  2024

Studiedag (alleen groep 1 en 2)

Di 27 februari 2024

Goede vrijdag

Vrij 29 maart 2024

Tweede Paasdag

Ma 1 april 2024

Studiedag

Vrij 12 april 2024

Meivakantie

Ma 29 april t/m vrij 10 mei 2024

Hemelvaart

Do 9 mei 2024

Tweede Pinksterdag

Ma 20 mei 2024

Studiedag (alleen groep 1 en 2)

Vrij 7 juni 2024

Eid-ul-Adha

Ma 17 juni 2024

Studiedag

Di 18 juni 2024

Studiedagen

Do 18  juli t/m vrij 19 juli 2024

Zomervakantie

Ma 22 juli t/m vrij 30 augustus 2024

Burgerschap

Burgerschap is in ons onderwijs volop aanwezig. Voor leerlingen is de school een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. Leerlingen leren hoe ze actief kunnen meedoen in een democratische cultuur. Soms gebeurt dit heel letterlijk en participeren leerlingen in leerlingenpanels, leerlingenraad en medezeggenschapsraad. Leerlingen leren zo over besluitvormingsprocessen en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen, passend bij hun situatie en mogelijkheden. Burgerschap daagt leerlingen ook uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en grotere maatschappelijke vraagstukken als globalisering, duurzaamheid en klimaatverandering, en de invloed van technologie en media. Leerlingen leren kritisch na te denken en te reflecteren op complexe, vaak ethisch geladen vraagstukken. Zij leren in gesprek te gaan met anderen en elkaars standpunten te bevragen. Zo ontwikkelen zij hun eigen opvattingen.


Een aantal aspecten van burgerschapsonderwijs komt wel aan bod in vak- en vormingsgebieden, zoals discussiëren bij taallessen, kennismaken met (andere) culturen bij geschiedenis, maatschappijleer en levensbeschouwing, leren over de rol van media bij maatschappijleer en maatschappelijke normen en waarden. Op deze manier willen wij de kinderen helpen zich te ontwikkelen tot kritische democratische burgers.

Uitgangspunten en hoofddoelen bij het burgerschapsonderwijs

Vanuit onze visie hebben wij een selectie gemaakt van enkele belangrijke uitgangspunten:

 1. Het onderwijs is erop gericht dat alle leerlingen zich te allen tijde veilig en geaccepteerd weten op school.
 2. Het onderwijs is erop gericht de leerlingen respect voor de menselijke waardigheid mee te geven, waarbij onderlinge verschillen, op welk gebied dan ook, gezien worden als een verrijking, en niet als een probleem.
 3. Het onderwijs is erop gericht de leerlingen zich te laten ontwikkelen in kritisch (-democratisch) denken en niet opportunistisch te zijn of te bezwijken onder sociale druk.*
 4. Het onderwijs is erop gericht dat de leerlingen weerbaar zijn, en zelfbeheersing en geduld oefenen bij het omgaan met beledigingen en beschimpingen, in de wetenschap dat Nederland diverser is dan alleen de islamitische geloofsopvatting en dat deze diversiteit mag en moet bestaan, en dat leerlingen leren dit op een democratische manier bespreekbaar te maken.
 5. Binnen het onderwijs ontwikkelen de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen waarmee zij conflicten op een vreedzame en rechtvaardige wijze kunnen oplossen, zowel hun eigen conflicten of, als mediator, wanneer een conflict optreedt in hun naaste omgeving.
 6. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen om leren gaan met een samenleving waarin informatie altijd voorhanden is. De leerlingen worden weerbaar gemaakt tegen de negatieve kanten van deze informatie zoals beïnvloeding, nepnieuws en complottheorieën. Leerlingen wordt aldus geleerd mediawijs gedrag te vertonen.
 7. Het onderwijs is erop gericht om de leerlingen actief te laten oefenen met de basiswaarden en met eventuele botsingen tussen de verschillende basiswaarden.
*Hierbij is waardeontwikkeling een doorlopend proces, waarbij een kritische houding net zo van belang is als een communicatieve houding en inlevingsvermogen (empathie). Het gaat hier om houding, vaardigheden en kennis.
De koppeling met de basiswaarden

De wet gaat uit van de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit, die in het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs zijn uitgewerkt tot acht basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Deze zijn:

 1. Vrijheid van meningsuiting
 2. Gelijkwaardigheid
 3. Begrip voor anderen
 4. Verdraagzaamheid
 5. Autonomie
 6. Afwijzen van onverdraagzaamheid
 7. Afwijzen van discriminatie
 8. Verantwoordelijkheidsbesef

We verwerken deze acht basiswaarden in onze doorlopende leerlijnen burgerschap en onze schoolcultuur.