De Ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste, actieve ouders die zich betrokken voelen bij de school. Zij werken in een gezellige sfeer en met wederzijds respect. De ouderraad organiseert binnen- en buitenschoolse activiteiten die niet direct te maken hebben met het lesgeven maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen. Daarnaast is de ouderraad een aanspreekpunt voor ouders en behartigt zij de belangen van de ouders en leerlingen.

De ouderraad denkt met het schoolteam mee over activiteiten en is druk met het organiseren en uitvoeren hiervan. Hierbij doet de ouderraad een beroep op andere ouders die dan hun steentje kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door de school te versieren, iets te bakken, te knutselen en het organiseren van het Ramadanfeest en Offerfeest.

De ouderraad wordt vertegenwoordigd:

dhr A. Amozlouf
mevr. N. Aouragh
mevr. Z. Guler
mevr. T. Daoudi
mevr. F. El Boujadayni
mevr. E. Demirtas
mevr. L. El Boujadayni