Gestart met het project Samen van Start

samwnvanstarty

Gestart met het project Samen van Start

Samen van Start
Op onze school is gestart met het project Samen van Start in het kader van het Onderwijs Achterstandenbeleid. Dit project is een samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, bibliotheek en wijkcentra en heeft als doel om de kansengelijkheid van jonge kinderen te vergroten. De peuters en kleuters worden hier samengevoegd tot één domein met een integraal en interdisciplinair team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en een ouderbegeleider.

Een onderdeel van het project is dat de medewerkers van de peuterspeelzaal in ons gebouw (SKH Al Amana) wekelijks meedraaien in groep 1. Op deze manier hopen we een nog betere afstemming te vinden op onderwijsinhoudelijk vlak om de overgang van de peutergroep naar groep 1 zo soepel mogelijk te laten verlopen voor de kinderen.

In het kader van Samen van start is Yanaika Schouten aangesteld als ouderbegeleider  De ouderbegeleider is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een educatief partnerschap met ouders, een partnerschap waarin ouders op gelijkwaardige wijze en op grond van hun mogelijkheden betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind. Yanaicka is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. Zij staat altijd open voor een gesprek met ouders die daar behoefte aan hebben.

Gedurende het jaar zullen wij u met regelmaat informeren over alle ontwikkelingen rondom Samen van Start.